En blogg om dörrar och fönster

Tidigare under hösten utsågs Kalmars nya stadsbibliotek som vinnare av 2020 års arkitektur- och stadsbyggnadspris i Kalmar kommun. Det är med stor ära och stolthet som vi fått förtroendet att tillverka de vackra ekdörrarna till detta projekt.

Motiveringen till vinsten löd:

”Med varsam, hållbar ombyggnation som på ett kvalitativt sätt tillför värden bidrar projektet till att utveckla en god livsmiljö för alla Kalmarbor och möjliggör för en mötesplats. Projektet kommunicerar gestaltningsmässig omsorg i helhet och i detaljer såväl exteriört som interiört där en balanserad avvägning mellan funktion, gestaltning och hållbarhet gjorts för att uppnå god arkitektur. Projektet tar hänsyn till sin kulturhistoria och med omsorgsfulla val har nytt tillförts i en äldre byggnad som kan åldras vackert och med värdighet. Projektet bidrar positivt till platsens värde och är en nod i den framtida utvecklingen av området.”

– Kalmar kommun

Kalmars nya stadsbibliotek var tidigare posthus. Med byggnadens dåtida dörrar som förlagor är nya dörrarna vackra återskapningar som uppfyller dagens höga krav på teknik, tillgänglighet, utrymning och säkerhet.

Läs mer om projektet och se fler detaljbilder här.

Kalmar Stadsbibliotek

På SöderPort är vi stolta över att ha levererat entrépartier och ytterdörrar till Kalmar Stadsbibliotek.

Huvudentrén till biblioteket, tidigare Kalmar posthus.

I nära samarbete med Kalmar museum har det ursprungliga utseendet på dörrarna varit centralt. Byggnaden från 1947 (ritad av arkitekt L E Lallerstedt) hade ekdörrar med sparkskyddsribbor och linjeblästrade glas.

Det blästrade posthornet är återskapat efter ursprungsdörrarna.

Anpassning till bibliotekslokaler har krävt moderna passersystem och larm. Dörrarna är utrustade med larmkontakter, elslutbleck och motorlåsar samt förberedda med tvärpostar som dimensionerats med plats för dörröppnare.

Entrépartier av ek från SöderPort tillverkas med ytbeläggning av 6mm massiv ek. Det tjocka lagret med ek ger en rustik och hållbar yta som kan slipas och underhållas länge.

Vi ytbehandlar ekdörrar med ett lager olja (som kan pigmenteras) och avslutar med båtlack i flera skikt. Detta ger ett mycket bra underlag för lyckat underhåll.

Vänd er med förtroende till SöderPort när det gäller ytterdörrar och entrépartier.

Soderport.se